Πολιτική επιστροφών

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ή αν το προϊόν σας χρήζει αλλαγή, αντικατάσταση ,επιστροφή , απόσυρση ή  εγγύηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μέσω email: sales@vlelectronics.gr είτε τηλεφωνικά: 2106666812.

Ακύρωση Παραγγελίας

Η ακύρωση της παραγγελίας σας είναι εφικτή στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή του προϊόντος στη συνεργαζόμενή εταιρεία μεταφορών. Αν ωστόσο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής των προϊόντων μπορείτε να επιλέξετε την διαδικασία της υπαναχώρησης τηρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις

Απευθυνθείτε στο email: sales@vlelectronics.gr για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την ακύρωση της παραγγελίας σας αλλά και την επιστροφή του χρηματικού ποσού σας (στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή της αξίας των προϊόντων σας). Σημείωση, αν η τράπεζα σας είναι διαφορετική επιβαρύνεστε για τα τυχόν έξοδα της μεταφοράς (εντολέα και δικαιούχου)

Αλλαγές Προϊόντων

Στην περίπτωση αλλαγής του προϊόντος, αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και να παραδοθεί συνοδευόμενο από τα πρωτότυπα παραστατικά πώλησης (απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς). Σημείωση, τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να παρευρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση και συσκευασία παράδοσης και να περιέχουν όλα τα παρελκόμενα (π.χ. υλικά συσκευασίας, εγχειρίδια, ετικέτες κ.α.)

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή των προϊόντων δεν θα πρέπει η να έχει ξεπεραστεί το όριο των 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους.

Οι αλλαγές μη ελαττωματικών προϊόντων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν: i) σε αγαθά που είναι κατασκευασμένα τηρώντας τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα ii) σε σφραγισμένα αγαθά τα οποία δεν ενδείκνυνται η επιστροφή τους για λόγους προάσπισης της υγείας είτε για λόγους υγιεινής και έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Προτού πραγματοποιήσετε την επιστροφή του εκάστοτε προϊόντος λόγω αλλαγής, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας είτε τηλεφωνικά στο  2106666812 είτε μέσω email sales@vlelectronics.gr προκειμένου να πληροφορηθείτε για τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των προϊόντων που έχετε παραλάβει και επιθυμείτε να αλλάξετε.

Τα βήματα για την επιστροφή αγαθών λόγω αλλαγής είναι τα ακόλουθα. Αρχικά, στην περίπτωση που έχει αποσυσκευαστεί το προϊόν θα πρέπει να το συσκευάσετε εκ νέου, τοποθετώντας όλα τα υλικά της συσκευασίας του.  Έπειτα, θα πρέπει να συμπεριληφθεί το παραστατικό πώλησης απόδειξης/τιμολόγιο. Τέλος, θα πρέπει να ταχυδρομήσετε το προϊόν στην εταιρεία  VL Electronics, δήμο  Παλλήνης, οδός  Εθ. Αντιστάσεως Γέρακας, αριθ. 20, Τ.Κ. 15344.

Περαιτέρω προϋποθέσεις και διακρίσεις ανάλογα με τον λόγο της αλλαγής

Προϊόντα με ελαττώματα ή εσφαλμένη αποστολή

Αν παραλάβετε από το κατάστημα μας ένα προϊόν το οποίο είναι ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχεί σε αυτό που παραγγείλατε, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2106666812 ή στο e-mail:sales@vlelectronics.gr προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία αλλαγής/ αντικατάστασης ή επιστροφής του εκάστοτε προϊόντος. Παρακαλείσθε να μας αποστείλετε φωτογραφίες του προϊόντος και του ελαττώματος που παρατηρήσατε στο emailsales@vlelectronics.gr για να το ελέγξουμε και να σας καθοδηγήσουμε αναφορικά με τις διαδικασίες τις επιστροφής. Σημειώστε ότι για αλλαγές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν παραγγείλατε, δεν χρεώνεστε με έξοδα μεταφοράς (αποστολής και επιστροφής).

Προϊόντα χωρίς ελαττώματα

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να αλλάξετε ένα αγαθό που αγοράσατε από το vlelectronics.gr με κάποιο άλλο, υποχρεούστε να τηρήσετε τις άνωθεν διαδικασίες και προϋποθέσεις. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε ένα προϊόν μη ελαττωματικό τότε θα πρέπει να αναλάβετε εσείς όλα τα έξοδα μεταφοράς.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Αν συγκαταλέγεστε στην κατηγορία των καταναλωτών τότε έχετε το δικαίωμα να αποσυρθείτε από τη σύμβαση σας με την εταιρεία VL Electronics εντός του διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξήγηση από πλευράς σας.

Η προθεσμία της υπαναχώρησης τερματίζεται σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε, ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εφαρμόσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία VL Electronics, που εδρεύει στον δήμο  Παλλήνης, οδός  Εθ. Αντιστάσεως Γέρακας, αριθ. 20, Τ.Κ. 15344 , e-mail: sales@vlelectronics.gr για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση συνοδευόμενη από μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Επιπροσθέτως, θα μπορούσατε συμπεριλάβετε το έντυπο αποχώρησης, χωρίς να είναι απαραίτητο.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης: α) στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, β) στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν προορίζονται προς επιστροφή, για λόγους διασφάλισης της υγείας ή για λόγους που αφορούν την υγιεινή, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση τους , γ) στην προμήθεια υπηρεσιών που αναφέρονται σε δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση αναφέρεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας που κατευθύνονται προς πώληση από απόσταση μέσω του vlelectronics.gr εμπίπτουν στην ως άνω υπό (γ) κατηγορία και δεν εφαρμόζεται για αυτές το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εφόσον αποφασίσετε να προχωρήσετε σε διαδικασία υπαναχώρησης από την υπάρχουσα σύμβαση, θα σας επιστραφούν όλα τα χρήματα που έχουμε λάβει από εσάς μαζί με τα έξοδα της παράδοσης (δεν θα συμπεριληφθούν τα συμπληρωματικά έξοδα που οφείλονται στη προσωπική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος παράδοσης διαφορετικός από τον οικονομικότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς σας προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε διάστημα αυστηρά εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα μας ενημερώσετε για την απόφαση να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση (δηλ. από την ημέρα που η εταιρεία μας θα παραλάβει τη δήλωση της υπαναχώρησης). Η διαδικασία επιστροφής των ανωτέρω χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε στην αρχική σας συναλλαγή, εκτός αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων, παρά μόνο αν εσείς επιλέξετε ένα διαφορετικό τρόπο επιστροφής των χρημάτων σας (από αυτό που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή). Σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρυνθείτε με τα τυχόν έξοδα χρησιμοποίησης από την Εταιρεία μας του διαφορετικού αυτού μέσου, τα δε, έξοδα θα αφαιρούνται από το προς επιστροφή ποσό. Από πλευράς μας, έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε την διαδικασία της επιστροφής μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά ή μέχρι εσείς να επιδείξετε τις αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο . Από πλευράς σας, υποχρεούστε να στείλετε πίσω τα αγαθά χωρίς κάποια αδικαιολόγητη καθυστέρηση και αυστηρά στο διάστημα των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε ότι υπαναχωρείτε από την σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται αποδεκτή από την στιγμή που θα προχωρήσετε στην αποστολή των αγαθών πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Ο αναγκαίος χειρισμός πραγματοποιείται υποχρεωτικά με τρόπο με τον οποίο θα ήταν εφικτό να συμβεί σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα.

Πιο αναλυτικά, για την επιστροφή προϊόντων και χρημάτων:                                      

α) Επιστροφή χρημάτων:

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή των χρημάτων με το αρχικό μέσο που χρησιμοποιήσατε στην συναλλαγή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ή θα υποβάλλει την εταιρεία μας σε έξοδα , τότε η επιστροφή του ποσού, σε περίπτωση υπαναχώρησης, θα πραγματοποιείται, κατόπιν συνεννόησης, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

β) Επιστροφή προϊόντων:

Προτού ξεκινήσετε την διαδικασία επιστροφής των προϊόντων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email  sales@vlelectronics.gr προκειμένου να σας κατατοπίσουμε στο αν το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να εφαρμοστεί στα προϊόντα που ενδιαφέρεστε να επιστρέψετε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να συνοδεύονται από το νομίμως εκδοθέν παραστατικό πώλησης (απόδειξη). Η αποστολή του πρωτότυπου παραστατικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να διασφαλιστεί η διαδικασία της επιστροφής. Οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα  στην κατάσταση και τη συσκευασία που τα παραλάβατε με όλα τα παρελκόμενα (π.χ. υλικά συσκευασίας, εγχειρίδια, ετικέτες κ.α.), όπως ακριβώς ήταν όταν σας παραδόθηκαν

Διαδικασία: Εφόσον συσκευάσετε το προϊόν, αφού προηγουμένως έχει αποσυσκευαστεί, με τα υλικά συσκευασίας του, εσωκλείστε το παραστατικό πώλησης (απόδειξη αγοράς) καθώς και σχετικό έγγραφο υπαναχώρησης. Έπειτα, αποστείλετε τα προϊόντα με χρέωση αποστολέα στην εταιρεία VL Electronics, οδός  Εθ. Αντιστάσεως Γέρακας, αριθ. 20, Τ.Κ. 15344.

 Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί η ως άνω διαδικασία ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, τότε αυτό θα αποστέλλεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και εκ νέου αποστολής σε αυτόν.

Εάν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες αλλαγές / υπαναχωρήσεις από τον καταναλωτή, η εταιρεία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης / αλλαγής των προϊόντων μας. Σε αυτήν την περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα τυχόν προκύπτοντα έξοδα λόγω της καταχρηστικής άσκησης των δικαιωμάτων του.

Πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων

Για κάθε ερώτηση, διευκρίνιση και για οποιαδήποτε άλλη απορία ή ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του vlelectronics.gr, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση sales@vlelectronics.gr Το καταρτισμένο προσωπικό μας θα βρίσκεται κοντά σας ανά πάσα στιγμή προκειμένου να σας ακούσει και να αντιμετωπίσει προβλήματα και παράπονα που τυχόν προκύπτουν σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

×