ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://vlelectronics.gr/ ανήκει στη VL Electronics, μια εταιρεία με έδρα τον Γέρακα του Δήμου Παλλήνης. Η διεύθυνσή τους είναι Εθ. Αντιστάσεως 20, 15344. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στο τηλέφωνο: 2106666812 ή μέσω email sales@vlelectronics.gr. Η VL Electronics λειτουργεί ως εξ αποστάσεως πωλητής αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος και συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών και της άλλης σχετικής νομοθεσίας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης ισχύουν και είναι δεσμευτικοί για τους Επισκέπτες/Χρήστες/Πελάτες όταν περιηγούνται και χρησιμοποιούν την VL Electronics, καθώς και σε οποιεσδήποτε συναλλαγές πραγματοποιούν με την Εταιρεία για την αγορά Προϊόντων. Επομένως, οι λέξεις “εσείς”, “σας”, “δικοί σας” και γενικά η χρήση του πληθυντικού σε δεύτερο πρόσωπο αναφέρονται σε Επισκέπτες/Χρήστες/Πελάτες, όπως ισχύει. Ο όρος “Χρήστης” μπορεί επίσης να αναφέρεται στον Επισκέπτη ή τον Πελάτη, ανάλογα με το πλαίσιο. Η χρήση του πληθυντικού σε πρώτο πρόσωπο υποδηλώνει ενέργειες που γίνονται από την Εταιρεία.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) ή Ιστότοπος: Ο ιστότοπος https://vlelectronics.gr/. Vlelectronics.gr ή VL Electronics: Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://vlelectronics.gr/. Υπηρεσίες Ιστότοπου: Είναι οι διαθέσιμες για τους Επισκέπτες / Χρήστες και Πελάτες επιλογές και δυνατότητες μέσω του Ιστότοπου (παραγγελία, επικοινωνία κ.λπ.). Επισκέπτης: Ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται και περιηγείται στο vlelectronics.gr, χωρίς να συνδεθεί σε λογαριασμό Χρήστη, να παραγγείλει Προϊόντα ή να ζητήσει Υπηρεσίες. Χρήστης: Ο χρήστης του διαδικτύου που δημιουργεί λογαριασμό στο vlelectronics.gr, χωρίς να πραγματοποιήσει παραγγελία. Πελάτης: Ο Επισκέπτης / Χρήστης που παραγγέλνει Προϊόντα ή ζητεί την παροχή Υπηρεσιών μέσω του vlelectronics.gr. Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ή χρησιμοποιεί προϊόντα ή υπηρεσίες για προσωπική, οικιακή ή οικογενειακή χρήση και δεν δραστηριοποιείται εμπορικά, επιχειρηματικά ή επαγγελματικά.

Εταιρεία ή Προμηθευτής: Η εταιρεία VL Electronics. Προϊόντα: Τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία VL Electronics προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος vlelectronics.gr. Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία VL Electronics προς πώληση από απόσταση μέσω του ιστότοπου.


Σύμβαση VL Electronics: Η σύμβαση πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται από απόσταση μεταξύ της εταιρείας VL Electronics και του πελάτη. Όροι ή Όροι Χρήσης: Οι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου vlelectronics.gr. Όροι Συναλλαγών: Οι όροι χρήσης σε συνδυασμό με τους όρους που αναφέρονται στις ενότητες “Τρόποι Παραγγελίας”, “Τρόποι Πληρωμής”, “Τρόποι Αποστολής” και “Πολιτική Επιστροφών”.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η παρουσίαση των προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρείας στον ιστότοπο αποτελεί πρόσκληση προς τον επισκέπτη/χρήστη για υποβολή πρότασης. Ο πελάτης που παραγγέλνει προϊόντα ή ζητεί την παροχή υπηρεσιών μέσω του vlelectronics.gr προτείνει στην εταιρεία τη σύναψη σύμβασης πώλησης προϊόντων/υπηρεσιών. Οι όροι υπό τους οποίους θα συναφθεί η σύμβαση, εφόσον η εταιρεία αποδεχθεί την πρόταση, είναι οι όροι συναλλαγών, όπως αυτοί συμπληρώνονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι καταναλωτές που συνάπτουν συμβάσεις μέσω του vlelectronics.gr έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 513 και επόμενα του Αστικού Κώδικα. Μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα/υπηρεσίες είτε ως επισκέπτης είτε ως συνδεδεμένος χρήστης στον ιστότοπο. Η σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να συναφθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Η σύμβασή σας με την εταιρεία για την πώληση των προϊόντων θεωρείται καταρτισμένη αποκλειστικά και μόνο από τη στιγμή που θα λάβετε ένα σχετικό email “επιβεβαίωσης παραγγελίας” από την εταιρεία. Αυτό θα συμβεί μετά από έλεγχο της διαθεσιμότητας και της τιμής των προϊόντων, καθώς και της ορθότητας της παραγγελίας. Η σύμβαση ολοκληρώνεται με την πλήρη εξόφληση της παραγγελίας και την παράδοση των προϊόντων.

Επίσης, η σύμβασή σας με την εταιρεία για την παροχή των υπηρεσιών θεωρείται καταρτισμένη αποκλειστικά και μόνο από τη στιγμή που θα λάβετε ένα σχετικό email “επιβεβαίωσης παραγγελίας” από την εταιρεία. Αυτό θα συμβεί μετά από έλεγχο της διαθεσιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού της εταιρείας, καθώς και των καιρικών συνθηκών κατά τις επιλεγμένες από εσάς ημέρες ή/και ώρες παροχής της υπηρεσίας.

Εφόσον εξοφλήσετε το ποσό της παραγγελίας σας πριν λάβετε το email επιβεβαίωσης παραγγελίας, τα χρήματά σας θα ληφθούν ως χρηματοοικονομική εγγύηση για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας δεν επιβεβαιωθεί, δηλαδή η σύμβαση δεν καταρτιστεί, τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν αμέσως.

Αν επιλέξετε να πιστώσετε το ποσό της παραγγελίας, η εταιρεία θα διατηρήσει την ιδιοκτησία των προϊόντων που αγοράσατε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος και των εξόδων παράδοσης από τον πελάτη.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ


Σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών, σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των όρων και τυχόν αναντιστοιχίας μεταξύ των διαφόρων γλωσσών, η ελληνική έκδοση έχει προτεραιότητα και θα πρέπει να αναζητηθεί το πραγματικό νόημα των όρων συναλλαγών.

Εάν κάποιος από τους όρους της σύμβασής σας με την εταιρεία κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος, παράνομος ή αντίθετος με τα συναλλακτικά ήθη, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων όρων και δεν οδηγεί στην ακύρωση της σύμβασης. Οι λοιποί όροι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και ερμηνεύονται σύμφωνα με το πνεύμα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του όρου που κρίθηκε άκυρος. Η άκυροτητα μέρους της σύμβασης οδηγεί στην ακύρωση ολόκληρης της σύμβασης μόνο εάν διαπιστωθεί ότι δεν θα είχε συναφθεί η σύμβαση χωρίς το άκυρο μέρος.

ΤΙΤΛΟΙ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι επικεφαλίδες που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δική σας διευκόλυνση και δεν περιορίζουν, αλλάζουν ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την πραγματική έννοια των Όρων Χρήσης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της VL Electronics θα ικανοποιήσουν τις προσδοκίες σας όσον αφορά την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, την εμφάνιση και την αντοχή. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας εάν τα προϊόντα αποτύχουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας (πέρα από το εύλογο), εκτός από όσα αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.

Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τα παραγγελθέντα προϊόντα στον Καταναλωτή με τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές και χωρίς ουσιαστικά ελαττώματα και ευθύνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τα άρθρα 534 και μετά του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα δικαιώματα του Καταναλωτή βάσει της νόμιμης διετής εγγύησης, όπου ισχύει, όπως ορίζεται στον Ν. 2251/1994 και στα άρθρα 534 και μετά του Αστικού Κώδικα. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία πρόσθετη εμπορική εγγύηση πέραν της νόμιμης. Η εθνική νομοθεσία μπορεί να παρέχει στον καταναλωτή πρόσθετα δικαιώματα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές, τα χαρακτηριστικά, τα αξεσουάρ, τις περιγραφές, τη διαθεσιμότητα και τα έξοδα αποστολής των προϊόντων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ειδοποίηση προς εσάς, εκτός από τις ήδη συναφθείσες συμφωνίες πώλησης προϊόντων.

Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ελλείψεις ή μη διαθεσιμότητα προϊόντων λόγω γεγονότων πέρα από τον έλεγχό της, όπως πράξεις του Θεού, καιρικές συνθήκες, πυρκαγιά, επιδημίες, πανδημίες, πόλεμος, απεργίες παραγωγών, άλλων προμηθευτών και εμπόρων ή τυχόν παράνομες ενέργειες από τρίτους.

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών είναι υπεύθυνες για την παράδοση των παραγγελιών σας εντός των τυπικών χρόνων παράδοσης, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν σε περιπτώσεις εξωτερικών παραγόντων (όπως απεργίες, καιρικά φαινόμενα, πανδημίες κ.λπ.) ή για απομακρυσμένες περιοχές. Από τη στιγμή που τα Προϊόντα παραδοθούν στον ταχυμεταφορέα για αποστολή, η VL Electronics δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των Προϊόντων στον πελάτη.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στις συμφωνίες πώλησης αγαθών, όπου η Εταιρεία αποστέλλει τα Προϊόντα στον Καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μεταφέρεται στον Καταναλωτή όταν ο Καταναλωτής ή τρίτος που ορίζει ο Καταναλωτής, εκτός από τον μεταφορέα που έχει ορίσει η Εταιρεία , κατέχει φυσικά τα εμπορεύματα. Ωστόσο, ο κίνδυνος μεταφέρεται στον Καταναλωτή κατά την παράδοση στον μεταφορέα, εάν ο Καταναλωτής έχει δώσει εντολή στον μεταφορέα να παραλάβει και να μεταφέρει τα αγαθά από την Εταιρεία στον Καταναλωτή και αυτή η επιλογή δεν παρασχέθηκε από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι ο μεταφορέας.

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η χρήση της Ιστοσελίδας απαιτεί από τους Επισκέπτες/Χρήστες/Πελάτες να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε αξιόπιστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και επιβαρύνεστε με τυχόν σχετικές χρεώσεις από παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου και υπηρεσίες πρόσβασης. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του διαδικτύου για την περιήγηση στο vlelectronics.gr και τη μετάδοση/λήψη δεδομένων προς/από τον Ιστότοπο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο vlelectronics.gr, χρειάζεστε μια τερματική συσκευή (όπως υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο) με συμβατό λειτουργικό σύστημα (π.χ. Microsoft Windows, Apple macOS, Android) και λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (πρόγραμμα περιήγησης). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αγορά, την ιδιοκτησία, την προμήθεια, τη συντήρηση και την επισκευή της τερματικής σας συσκευής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με την τερματική σας συσκευή που εμποδίζει την πρόσβαση στο vlelectronics.gr ή την προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Δεν εγγυόμαστε τη συμβατότητα ή την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας και δεν παρέχουμε καμία υποστήριξη υλικού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ KAI ΧΡΗΣΗ TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η πρόσβαση και η χρήση του vlelectronics.gr και των υπηρεσιών του από οποιονδήποτε Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν. Πριν από την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση του vlelectronics.gr με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, ηλεκτρονικής παραγγελίας, περιήγησης, αναζήτησης, υποβολής, μετάδοσης, αποθήκευσης πληροφοριών, πραγματοποίησης πληρωμών, συμμετοχής σε συναλλαγές), κάθε Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος αναγνωρίζει ρητά, ξεκάθαρα και απερίφραστα την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων που πληρούν τις νομικές απαιτήσεις και ενδέχεται να βρεθούν στον παρόντα ιστότοπο, πέρα ​​από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κειμένου. Αυτές οι πρόσθετες προϋποθέσεις ενδέχεται να βρίσκονται σε ενότητες όπως Τρόποι Παραγγελίας, Τρόποι Πληρωμής, Τρόποι Αποστολής, Πολιτική Επιστροφών, Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies. Οι όροι που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία επεκτείνονται σε οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις που πληρούν τις νομικές απαιτήσεις και ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτόν τον ιστότοπο, πέρα ​​από το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ. Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, θεωρείται ρητά ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγές. Η αποδοχή των Όρων Χρήσης και των Συναλλαγών θεωρείται αμετάκλητη από τη στιγμή που αυτοί οι όροι εμφανίζονται ευδιάκριτα και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με κατάλληλα μέσα σύμφωνα με τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συναλλαγών που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, οι οποίοι έχουν προδιαμορφωθεί για μελλοντικές συμφωνίες (γενικοί όροι συναλλαγών), δεσμεύουν νομικά τον Καταναλωτή εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου. Η ύπαρξη αυτών των όρων έχει γνωστοποιηθεί από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, παρέχοντας στον Καταναλωτή τη δυνατότητα να έχει ενδελεχή κατανόηση του περιεχομένου τους. Οι όροι συναλλαγής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβολαίων εξ αποστάσεως πώλησης για την αγορά Προϊόντων και την παροχή Υπηρεσιών μέσω του vlelectronics.gr. Οι παρόντες όροι συναλλαγής ισχύουν και διέπουν όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται από τον Καταναλωτή, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής (διαδικτυακά, τηλεφωνικά, email κ.λπ.), στην Εταιρεία.

Η εγγραφή Χρήστη στην Ιστοσελίδα συνιστά αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και οποιαδήποτε συναλλαγή με το vlelectronics.gr συνιστά αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συναλλαγής γενικά. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης/Συναλλαγές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή ή χρήση της Ιστοσελίδας και συμμορφωθείτε με αυτούς ανάλογα. Εάν διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Συναλλαγής, συνιστάται να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή ή χρήση του vlelectronics.gr.

Η Ιστοσελίδα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών της για λόγους όπως επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση, βελτίωση, εμπορική πολιτική της Εταιρείας κ.λπ., ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση , με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών σας βάσει του νόμου ή της συμφωνίας με την Εταιρεία.

Προκειμένου να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου και να συνάψουν έγκυρη σύμβαση με την Εταιρεία, οι Χρήστες απαιτείται να διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ως εκ τούτου, οι Χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το vlelectronics.gr και να συνάπτουν νομικά δεσμευτική σχέση με την Εταιρεία μόνο εάν είναι ενήλικες, δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν υπόκεινται σε νόμιμη κηδεμονία. Οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται υπό διαφορετικές συνθήκες θα θεωρείται άκυρη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ούτε φυσικά ούτε νομικά πρόσωπα που φέρουν αντικειμενική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ανηλίκων, νομικοί εκπρόσωποι, επίτροποι ανηλίκων, κηδεμόνες ή άλλα σχετικά μέρη, δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους (οικονομικές ή αλλιώς) που προκύπτουν από ενέργειες ή παραλείψεις των μερών που εμπλέκονται στη συναλλαγή. Επιπλέον, παραμένουν υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το πρόσωπο που συναλλάσσεται άμεσα με την Εταιρεία ενήργησε παράνομα ή χωρίς την κατάλληλη συγκατάθεση, συμφωνία, εξουσιοδότηση ή έγκριση.

Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οποιασδήποτε μορφής σύμβασης με το vlelectronics.gr, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή προσωπικά τους στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για την επιτυχή και έγκυρη σύναψη της σύμβασης. Συγκεκριμένα, οι πελάτες υποχρεούνται υποχρεωτικά να παρέχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία έχουν πρόσβαση, κατά την διαδικασία παραγγελίας προϊόντων/υπηρεσιών.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών που καθορίζονται κατά την εγγραφή, αποτελεί απόδειξη της ταυτότητας του ατόμου που συνδέεται, δηλώνοντας ότι η χρήση των κωδικών έχει πραγματοποιηθεί από τον κατόχο τους. Οποιαδήποτε δραστηριότητα που πραγματοποιείται από τον συνδεδεμένο χρήστη κατά την παραμονή του στο vlelectronics.gr, θεωρείται αποκλειστική ευθύνη του κατόχου των κωδικών, είτε αυτός είναι ο ίδιος ο χρήστης που συνδέθηκε και χρησιμοποίησε τον Ιστότοπο, είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς χωρίς την εξουσιοδότηση, τη συγκατάθεση ή την έγκριση του κατόχου. Ως εκ τούτου, οι χρήστες του vlelectronics.gr φέρουν αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρεία, σε αυτούς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των κωδικών.

Οι χρήστες υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης σε τρίτους στο vlelectronics.gr και να τηρούν το απόρρητό τους. Συνιστάται επίσης στους χρήστες να αποσυνδεθούν (logout) από τον λογαριασμό τους μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του vlelectronics.gr, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που έχουν συνδεθεί από υπολογιστή τρίτου κατασκευαστή ή όταν ο προσωπικός τους υπολογιστής είναι προσβάσιμος σε άλλους. Συνιστούμε στους χρήστες να μας ενημερώνουν αμέσως σε περίπτωση απώλειας, διαρροής, κλοπής, παραβίασης ή παράνομης χρήσης των κωδικών πρόσβασής τους από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να τους βοηθήσουμε να ανακτήσουν/αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασής τους και να προστατεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες χρήστη που προκύπτουν από απώλεια/διαρροή/κλοπή των κωδικών πρόσβασής τους, λόγω αποτυχίας ή απροθυμίας του χρήστη να λάβει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους στην VL Electronics ακολουθώντας έναν αντίστοιχο σύνδεσμο που αποστέλλεται στη διεύθυνση email που έδωσαν κατά την εγγραφή. Ως εκ τούτου, το φυσικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. το καταχωρημένο email) θεωρείται από την Εταιρεία ως πειστική απόδειξη του ατόμου που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό χρήστη στο vlelectronics.gr.

Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που καθορίζονται από τη νομική συμμόρφωση, τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και τους κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους των δικαιωμάτων τους.

Οι χρήστες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον ιστότοπο vlelectronics.gr, τις υπηρεσίες του, τις φόρμες παραγγελίας/εγγραφής ή οποιοδήποτε άλλο μέσο έκφρασης μέσω του ιστότοπου ή των λογαριασμών ηλεκτρονικού εμπορίου vlelectronics.gr σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram, YouTube, Χάρτες Google, κ.λπ., για συμμετοχή στην ανάρτηση, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου, σε οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, άδικο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ψευδές, απειλητικό, δόλιο, καταναγκαστικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, μεροληπτικό, παραβίαση του απορρήτου, επιζήμιο για ανηλίκους, προσβολή της επαγγελματικής φήμης, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα ή αντίθεση με τους νόμους γενικά. Επιπλέον, απαγορεύεται η διάδοση περιεχομένου εάν εκφράζει διακρίσεις, παραβιάζει κάθε είδους εμπιστευτικότητα, προσβάλλει ανηλίκους, βλάπτει την επαγγελματική φήμη, παραβιάζει το απόρρητο, τα συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα ή έρχεται σε σύγκρουση με τους νόμους γενικότερα. Απαγορεύεται επίσης στους χρήστες να διαδίδουν διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους και περιεχομένου, προσωπικά δεδομένα τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, «πειρατικό» ή κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα έργα βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κ.λπ.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του vlelectronics.gr για παράνομους και αθέμιτους σκοπούς, καθώς και η προώθηση παράνομων υπηρεσιών ή προϊόντων. Οι χρήστες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκληθούν από την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο λόγω τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του vlelectronics.gr.

Επιπλέον, η χρήση λογισμικού εξόρυξης δεδομένων για την εξαγωγή δεδομένων Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη που διατηρεί η Εταιρεία, καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων —συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων κίνησης— για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, απαγορεύεται για τους Χρήστες και οποιονδήποτε τρίτο.

Οι χρήστες και τυχόν τρίτα μέρη υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε συκοφαντική ενέργεια κατά της Εταιρείας, του vlelectronics.gr ή των Υπηρεσιών και των Προϊόντων της. Απαγορεύεται στους χρήστες να δυσφημούν την Εταιρεία και τα Προϊόντα/Υπηρεσίες της στον Ιστότοπο και στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης vlelectronics.gr, εκτός από την παροχή καλοπροαίρετων αξιολογήσεων των Προϊόντων και των Υπηρεσιών.

Οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τυχόν τρίτα μέρη απαγορεύεται αυστηρά να παρεμβαίνουν στη μορφή, τη λειτουργία, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο, τις βάσεις δεδομένων και οποιοδήποτε στοιχείο περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση οποιωνδήποτε μηχανισμών, λογισμικού (κακόβουλων ή μη), ηλεκτρονικών ή μη διαδικασιών, αποστολή επιβλαβών αρχείων όπως ιοί, ανεπιθύμητα μηνύματα ή διεξαγωγή επιθέσεων DDOS. Τέτοιες ενέργειες είναι ικανές να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, καθώς και να θέσουν σε κίνδυνο τη σύνδεση, την πρόσβαση και τη συνολική χρήση της. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για ζημίες που προκύπτουν από παράνομες συμπεριφορές που περιγράφονται παραπάνω και να κινηθεί νομικά κατά του υπεύθυνου.

Συνιστάται στους χρήστες να τηρούν σεβασμό και μετριοπάθεια στις ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις και επικοινωνίες τους με άλλους Χρήστες και στη χρήση του ιστότοπου. Αυτό περιλαμβάνει το σεβασμό ο ένας προς τον άλλον και τους διαχειριστές του ιστότοπου, ενώ παράλληλα αποφεύγετε συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με τον Κώδικα Δεοντολογίας στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση του Κώδικα Netiquette συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας και του Διαδικτύου συνολικά.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και τους Όρους Συναλλαγών ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εντός των ορίων του νόμου. Τυχόν νέοι όροι, τροποποιήσεις ή κατάργηση υφιστάμενων όρων τίθενται σε ισχύ για μελλοντικές συναλλαγές με τη δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο, ενώ οι προηγουμένως επιβεβαιωμένες παραγγελίες υπόκεινται στους επιβεβαιωμένους όρους της Εταιρείας. Συνιστάται στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες να ελέγχουν περιοδικά για τυχόν αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών. Η ανάρτηση όρων στον ιστότοπο και σε άλλες σχετικές ενότητες πληροί την απαίτηση ενημέρωσης των Επισκεπτών/Χρηστών/Πελατών για τυχόν αλλαγές στους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, οι Επισκέπτες/Χρήστες/Πελάτες υπονοούν και επιβεβαιώνουν την αποδοχή των υφιστάμενων όρων όπως αυτοί ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επεξηγηματικών τροποποιήσεων, παρεμβάσεων και καταργήσεων της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Όλοι οι Όροι Συναλλαγών θεωρούνται απαραίτητοι. Οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων Συναλλαγών από Επισκέπτες/Χρήστες/Πελάτες, με οποιονδήποτε τρόπο, θα επιφέρει κυρώσεις όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης θα θεωρηθεί υπεύθυνος για αποζημίωση της Εταιρείας για τυχόν θετικές και αρνητικές ζημίες που προκλήθηκαν από την παράνομη και μη συμμορφούμενη συμπεριφορά τους, η οποία παραβιάζει το νόμο ή/και τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Συναλλαγών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία με τον Επισκέπτη/Χρήστη, να αρνηθεί ή να περιορίσει την πρόσβασή τους στον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες του και να διαγράψει τυχόν κοινές πληροφορίες χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την επιφύλαξη την Πολιτική Απορρήτου. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο και η αδυναμία άσκησης ή καθυστέρησης στην άσκηση αυτών των δικαιωμάτων βάσει των παρόντων Όρων ή βάσει του νόμου δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά τα δικαιώματα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τον Χρήστη και θεωρεί τον πάροχο προσωπικών δεδομένων ως τον αποκλειστικό υπεύθυνο για τις πληροφορίες αυτές. Οι χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν ακριβείς και αληθείς πληροφορίες για τους εαυτούς τους όταν χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από την εκούσια ή ακούσια παροχή ψευδών/ανακριβών πληροφοριών από τον Χρήστη.

Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις πληροφορίες που παρέχονται από την ίδια σε αυτόν τον Ιστότοπο, στο βαθμό που απαιτείται και είναι δυνατό από το νόμο, γνωρίζοντας την ακρίβεια και τη νομιμότητα τους, με εξαίρεση τυχόν τυπογραφικά λάθη ή παρόμοιες παραλείψεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει για την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τρίτους στο vlelectronics.gr.

Στη συμφωνία με την Εταιρεία, η χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (ή άλλης μεθόδου ηλεκτρονικής πληρωμής) από τον Πελάτη για την πληρωμή της παραγγελίας του και η επακόλουθη παροχή των στοιχείων χρέωσης της κάρτας δεσμεύει τον νόμιμο κάτοχο της κάρτας, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που χρησιμοποιεί την κάρτα και παρέχοντας τις ζητούμενες πληροφορίες. Ως εκ τούτου, η συναίνεση του νόμιμου κατόχου της κάρτας κρίνεται αδιαμφισβήτητη για τη νόμιμη και νόμιμη χρέωση της κάρτας του με την τιμή πώλησης. Ωστόσο, η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση κάρτας ή άλλης μεθόδου ηλεκτρονικής πληρωμής για τη συμφωνία με το vlelectronics.gr δεν απαλλάσσει τον νόμιμο κάτοχο της κάρτας από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία, ούτε από αξιώσεις της Εταιρείας για αποζημίωση που προκύπτουν από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις. από την κάρτα/χρήστη.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των υπηρεσιών του ιστότοπου ή για καθυστερήσεις στην αποδοχή και επεξεργασία παραγγελιών, παράδοση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, που δεν μπορούν να αποδοθούν σε ευθύνη της. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, γεγονότα ανωτέρας βίας, ακραίες καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, επιδημίες, πανδημίες, πολέμους, κυβερνοεπιθέσεις, κλοπές, ληστείες, τρομοκρατικές ενέργειες, ransomware, δυσλειτουργίες συνδεδεμένων μεταφορικών εταιρειών, τυχαία φθορά ή καταστροφή προϊόντων πριν από την παράδοση στον πελάτη, παράνομες παρεμβάσεις του συμβαλλόμενου μέρους ή τρίτων, δυσλειτουργίες του Διαχειριστή πληρωμών μέσω Διαδικτύου ή του παρόχου φιλοξενίας ή του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή των πληροφοριών χρήστη, και γενικά κάθε περιστατικού που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ρητά στη σύμβαση με τον καταναλωτή και θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν παρενέργειες και ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων, που προκύπτουν από λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον πελάτη, απρόσεκτη ή ακατάλληλη χρήση των προϊόντων ή την ευθύνη του παραγωγού/κατασκευαστή, όπως ελαττώματα στην παραγωγή/ κατασκευή, ανεπαρκείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, κακή ποιότητα κατασκευής, ελλιπής ασφάλεια υλικών και πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από τον χρήστη ή τρίτα μέρη που προκύπτουν από κινδύνους που απειλούν τους χρήστες του διαδικτύου και ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της χρήσης του ιστότοπου. Η εταιρεία δηλώνει ότι παρακολουθεί επιμελώς το επίπεδο ασφάλειας των υπηρεσιών του ιστότοπου χρησιμοποιώντας προγράμματα για την καταπολέμηση της διάδοσης ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους χρήστες να χρησιμοποιούν προστατευτικό λογισμικό έναντι ηλεκτρονικών ιών, spyware, κακόβουλου λογισμικού, ransomware, επιθέσεων DDoS και παρόμοιων απειλών κατά την περιήγηση και τη χρήση του ιστότοπου. Η εταιρεία αποποιείται της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά στο υλικό, τα προγράμματα λογισμικού και τα δεδομένα της συσκευής του χρήστη, καθώς και κάθε άλλης μορφής βλάβη που υποστεί ο χρήστης ή τρίτα μέρη από τους προαναφερθέντες κινδύνους.

Η εταιρεία επαληθεύει τις πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες δικτύου ή υπολογιστών και άλλοι παράγοντες πέρα ​​από τον έλεγχο της εταιρείας που μπορεί να επηρεάσουν την ακριβή παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τιμές προϊόντων/υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά. Συνιστούμε στους χρήστες του vlelectronics.gr να επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρεία στο +30 2106666812 ή μέσω email στο info@vlelectronics.gr εάν παρατηρήσουν λανθασμένες πληροφορίες (π.χ. ασυνήθιστα υψηλές ή χαμηλές τιμές προϊόντων/υπηρεσιών) πριν κάνουν μια παραγγελία. Αυτό θα επιτρέψει την άμεση διόρθωση σφαλμάτων και διευκρίνιση σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος/υπηρεσίας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει μια παραγγελία, ακόμη και αν επιβεβαιωθεί, εάν τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες) των προϊόντων/υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην παραγγελία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συγκεκριμένα στους επίσημους τιμοκαταλόγους της εταιρείας, υποδεικνύοντας περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες νομίμως κατευθύνονται οι χρήστες μέσω συνδέσμων, πλαισίων, banner και παρόμοιων στοιχείων που τοποθετούνται στο vlelectronics.gr. Η εταιρεία αποποιείται ευθύνης για τυχόν ζημίες που υποστεί ο χρήστης κατά την επίσκεψή του σε αυτούς τους ιστότοπους, καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από κινδύνους που προκύπτουν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ενός τραπεζικού ιδρύματος ή άλλης οντότητας διεκπεραίωσης πληρωμών, μιας οντότητας που διαφημίζεται στον ιστότοπο, ή συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών, ακόμη και αν η παραπομπή σε αυτούς τους ιστότοπους γίνεται μέσω συνδέσμου στο vlelectronics.gr, banner ή παρόμοιου μέσου. Οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και οι δικαιούχοι αυτών των ιστοσελίδων, τους οποίους επισκέπτονται οι χρήστες με δική τους ευθύνη, φέρουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των χρηστών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστότοπων στους οποίους οι Χρήστες κατευθύνονται ή δρομολογούνται νόμιμα μέσω συνδέσμων, πλαισίων, banner κ.λπ. για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από κινδύνους που προκύπτουν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον Τράπεζας ή άλλου φορέα διαχείρισης πληρωμών που διαφημίζεται στον ιστότοπο, ή συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών κ.λπ., ακόμη και αν η παραπομπή σε αυτούς τους ιστότοπους γίνεται μέσω συνδέσμου στο vlelectronics.gr , ένα banner κ.λπ. Οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και οι δικαιούχοι αυτών των ιστοσελίδων, τους οποίους επισκέπτεται ο Χρήστης με δική τους ευθύνη, φέρουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των χρηστών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται, να εξετάσει την εγκυρότητα, την αλήθεια, την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων που παρέχονται από Επισκέπτες/Χρήστες στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει αμέσως κάθε πληροφορία που δημοσιεύεται από τον Επισκέπτη/Χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες όρους. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης στην Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός από μικρολάθη (τυπογραφικά λάθη κ.λπ.). Οι επισκέπτες/χρήστες, κατά την ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας στην Ιστοσελίδα, υποχρεούνται να σέβονται τους παρόντες όρους και να μην παραβιάζουν το νόμο. Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες να δημοσιεύουν υλικό και πληροφορίες που είναι παράνομες ή παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή συνιστούν παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο Χρήστης που έχει πρόσβαση στο email που παρέχεται κατά τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη του είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και τις συνακόλουθες υποχρεώσεις αποζημίωσης των θιγόμενων μερών για κάθε είδους ανάρτηση, πράξη ή παράλειψη.

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημίες του Χρήστη, νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του Χρήστη και οποιεσδήποτε άμεσες ή αποθετικές αξιώσεις του Χρήστη ή τρίτου μέρους, εάν ο Χρήστης παραβιάζει τους Όρους της Ιστοσελίδας, παρέχει ψευδείς, ανακριβείς ή/και ελλιπείς πληροφορίες, εμπλέκεται σε παράνομη συμπεριφορά κατά την περιήγησή του στον Ιστότοπο, παραβιάζει τους κανόνες συμπεριφοράς του Χρήστη, νομικούς ή συνήθεις, ή δεν εκπληρώνει νομικές ή/και συμβατικές υποχρεώσεις μέσω πράξεων ή παραλείψεων.

Η Εταιρεία θεωρεί ότι ο Επισκέπτης/Χρήστης που υποβάλλει προσωπικά δεδομένα στον Ιστότοπο είναι το πρόσωπο με το οποίο σχετίζονται τα δεδομένα αυτά. Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση, ούτε είναι υποχρεωμένη, να επαληθεύσει την ταυτότητα του υποβάλλοντος των δεδομένων. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης που συμμετέχει στην υποβολή είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ψευδή και παράνομη υποβολή, τόσο προς την Εταιρεία όσο και έναντι του τρίτου μέρους του οποίου εμπλέκονται προσωπικά δεδομένα (το αντικείμενο των δεδομένων). Ο Επισκέπτης/Χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ρητά την προαναφερθείσα απαλλαγή ευθύνης από την Εταιρεία και αποδέχεται ότι φέρει την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειές του και τις απορρέουσες υποχρεώσεις αποζημίωσης των επηρεαζόμενων μερών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο στον Επισκέπτη/Χρήστη ή/και να διαγράψει τον λογαριασμό του και τις πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει.

Η Εταιρεία παραδίδει τα παραγγελθέντα Προϊόντα σε συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών για παράδοση στους Πελάτες. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία στον Πελάτη, τον παραλήπτη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που μπορεί να προκύψει από την παράδοση των Προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο διαφορετικό από τον Πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό κατοικεί, εργάζεται , κατοικεί ή βρίσκεται στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του Πελάτη ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία υποδεικνύεται από τον Πελάτη ως τόπος παράδοσης των Προϊόντων και ο Πελάτης αποδέχεται και αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη.

Η Ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες της παρέχονται ως έχουν, με τις τεχνικές προδιαγραφές και περιορισμούς που έχει θέσει η Εταιρεία, η οποία δεν παρέχει καμία εγγύηση καλής λειτουργίας της Ιστοσελίδας, ούτε ακρίβεια, αξιοπιστία, ποιότητα, πληρότητα, απουσία περιορισμών και σφαλμάτων, ασφάλεια, ανθεκτικότητα σε επιθέσεις, συμβατότητα με λογισμικό και συσκευές, απόδοση και ομαλή λειτουργία και δεν φέρει καμία ευθύνη για μόνιμες ή προσωρινές δυσλειτουργίες, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των Πελατών βάσει σύμβασης με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται στους διακομιστές της (ιδιόκτητα ή μισθωμένα). Κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας των πληροφοριών που υποβάλλει στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν συνέπειες και ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας που προκύπτουν από λανθασμένες επιλογές/ενέργειες/καταχωρήσεις του Χρήστη.

Η Εταιρεία παραδίδει τα παραγγελθέντα Προϊόντα σε συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών για αποστολή στους Πελάτες. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία στον Πελάτη, τον παραλήπτη ή τρίτο μέρος που μπορεί να προκληθεί από την παράδοση των Προϊόντων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο διαφορετικό από τον Πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό κατοικεί, εργάζεται, κατοικεί , ή βρίσκεται στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του Πελάτη ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία υποδεικνύεται από τον Πελάτη ως τόπος παράδοσης των Προϊόντων και ο Πελάτης αποδέχεται και αναλαμβάνει την αντίστοιχη ευθύνη.

Η Ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες της παρέχονται ως έχουν, με τις τεχνικές προδιαγραφές και περιορισμούς που θέτει η Εταιρεία, η οποία δεν παρέχει καμία εγγύηση για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, ούτε ακρίβεια, αξιοπιστία, ποιότητα, πληρότητα, έλλειψη περιορισμών και σφαλμάτων, ασφάλεια, αντοχή σε επιθέσεις, συμβατότητα με λογισμικό και συσκευές, απόδοση και ομαλή λειτουργία. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για μόνιμες ή προσωρινές δυσλειτουργίες, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των Πελατών από σύμβαση με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται στους διακομιστές της (ιδιόκτητα ή μισθωμένα). Κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας των πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν παρενέργειες και ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας λόγω εσφαλμένων επιλογών/ενεργειών/καταχωρήσεων του Χρήστη.

Κάθε συναλλαγή με την Εταιρεία στο πλαίσιο αγοράς Προϊόντων/Υπηρεσιών, εάν επιλέξετε να πληρώσετε με κάρτα, ολοκληρώνεται σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργαζόμενης τράπεζας ή άλλου φορέα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών και η ασφάλεια των συναλλαγών αυτών παρέχεται και διασφαλίζεται με τη φροντίδα των συνεργαζόμενων φορέων που διαχειρίζονται την πληρωμή σας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος/αστοχία πληρωμής και για τυχόν θετικές ή αρνητικές ζημιές που προκλήθηκαν από εσάς λόγω αδυναμίας/αστοχίας/καθυστέρησης των προαναφερόμενων φορέων να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πληρωμής για τα Προϊόντα/Υπηρεσίες.

Η ανάρτηση των Όρων Χρήσης και των Όρων Συναλλαγών από την Εταιρεία στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό τους δεν μπορεί να θεμελιώσει καμία ευθύνη της Εταιρείας πέραν αυτών που προβλέπονται νόμιμα.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να ενημερώνεται δεόντως για τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που επιβάλλονται από τη νομοθεσία της χώρας κατοικίας ή κατοικίας του, προκειμένου τα παραγγελθέντα Προϊόντα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα να φτάσουν χωρίς κανένα εμπόδιο στον παραλήπτη πελάτη. Για τις απαραίτητες προδιαγραφές, ο πελάτης ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας παράδοσης του προϊόντος.

Συγκεκριμένα, τα Προϊόντα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες τελωνειακές απαιτήσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς προκειμένου να εισαχθούν στη χώρα προορισμού, όπως προδιαγραφές σύνθεσης, περιορισμοί τύπου, βάρος, διαστάσεις, απαιτήσεις για απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, εγχειρίδια κ.λπ. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν από την VL Electronics πληρούν αυτές τις προδιαγραφές.

Ο πελάτης μπορεί να μάθει για τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων επικοινωνώντας με την VL Electronics. Εάν διαπιστώσουν ότι τα Προϊόντα δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για εισαγωγή στη χώρα προορισμού, θα πρέπει να απέχουν από την παραγγελία, διαφορετικά θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν σχετικά έξοδα που τυχόν προκύψουν. Συγκεκριμένα, ο πελάτης επιβαρύνεται με κάθε κόστος που προκύπτει από την άρνηση των αρχών της χώρας προορισμού να επιτρέψουν την είσοδο του Προϊόντος στην επικράτειά του ή την επιβολή υποχρεώσεων/κυρώσεων, είτε πρόκειται για το κόστος αποστολής και επιστροφής του Προϊόντος στην VL Electronics , έξοδα αποθήκευσης, απαραίτητος χειρισμός, πρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί ή επιβολή προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης των Προϊόντων με τις νόμιμες προδιαγραφές εισαγωγής και κυκλοφορίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το εφαρμοστέο δίκαιο για διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας και τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της, σύμφωνα με τον επιχειρηματικό κύκλο του vlelectronics.gr, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του vlelectronics.gr και το κράτος προέλευσής του, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του Καταναλωτή και άλλων κριτηρίων και διαφοροποιήσεων των νόμων, είναι το δίκαιο του ελληνικού κράτους, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Το δίκαιο του ελληνικού κράτους διέπει, μεταξύ άλλων, την ανάληψη και άσκηση σχετικών δραστηριοτήτων από την Εταιρεία, τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων και των Υπηρεσιών, καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ Καταναλωτών και τρίτων συμβαλλόμενα μέρη από μια σύμβαση ή το νόμο. Ο Καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να επικαλεστεί την προστασία αναγκαστικών διατάξεων του νόμου που θα ίσχυαν ελλείψει της παραπάνω ρήτρας. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των Επισκεπτών / Χρηστών / Πελατών και τρίτων μερών προκύψει από τη λειτουργία ή/και τη χρήση του vlelectronics.gr θα επιλύεται φιλικά μεταξύ τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, αρμόδια δικαστήρια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, με αποκλειστική αρμοδιότητα τα Δικαστήρια Χανίων.

Για οποιεσδήποτε ασυμφωνίες προκύψουν από το vlelectronics.gr, σχετικά με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε έγκαιρα κάθε ζήτημα σεβασμού των δικαιωμάτων σας. Επιπλέον, εάν η ασυμφωνία παραμένει ανεπίλυτη, έχετε τη δυνατότητα να επιλύσετε ηλεκτρονικά τη διαφορά. Ως καταναλωτής και κάτοικος χώρας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε την ευκαιρία να επιδιώξετε την εξώδικη επίλυση διαφορών τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Η ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς διαχειρίζεται και διεκπεραιώνεται (εντός 90 ημερών) από την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικών επίλυση καταναλωτικών διαφορών στην Ελλάδα.

Πριν επικοινωνήσετε με την προαναφερθείσα υπηρεσία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο +30 2106666812 ή μέσω email στο info@vlelectronics.gr. Αυτό θα μας επιτρέψει να σας συμβουλεύσουμε για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένων, εικόνων, σχεδίων, φωτογραφιών, γραφικών, λογότυπων, εμπορικών σημάτων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, μουσικής και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του Ν. 2121/1993 και άλλων εθνικών ή διεθνείς διατάξεις, αποτελούν την Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας, με εξαίρεση τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων κατόχων δικαιωμάτων, και προστατεύονται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους. Η Εταιρεία διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας, η οποία προστατεύεται ως πρωτότυπο έργο εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, καθώς και συλλογή έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται κυρίως χωρίς διατυπώσεις.

Τα διακριτικά γνωρίσματα του vlelectronics.gr και των Προϊόντων/Υπηρεσιών του προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων και ορισμών της νομοθεσίας. Τα διακριτικά χαρακτηριστικά, καθώς και όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, προστατεύονται περαιτέρω από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το όνομα χώρου vlelectronics.gr έχει εκχωρηθεί νόμιμα στην Εταιρεία από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία παραχωρεί στην Εταιρεία το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Επιπλέον, η Εταιρεία απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο να κατοχυρώσει ένα πανομοιότυπο ή παρόμοιο όνομα τομέα με οποιαδήποτε επέκταση που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, εν γνώσει ή εν αγνοία του. Μια τέτοια εγγραφή θα συνιστούσε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού ή/και αθέμιτης εκμετάλλευσης της φήμης και της πελατειακής βάσης της Εταιρείας.

Η καταγραφή και αναπαραγωγή των έργων που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, εν όλω ή εν μέρει, η δημιουργία αντιγράφων, καθώς και η αναπαραγωγή τους με λήψη και αποθήκευση στον υπολογιστή του χρήστη, διανομή τους στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή άλλης Απαγορεύονται τα μέσα, η μίσθωση και ο δανεισμός, η δημόσια απόδοση, η μετάδοση ή παρουσίαση στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε μορφή τροποποίησης των έργων και οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού λόγω των συνθηκών παρουσίασης των έργων. Η εμφάνιση των προαναφερόμενων έργων στον Ιστότοπο δεν συνιστά, σε καμία περίπτωση, μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη νόμιμη χρήση του vlelectronics.gr.

Επιπλέον, οι ιστοσελίδες του vlelectronics.gr προστατεύονται ως βάσεις δεδομένων. Συγκεκριμένα, για τις βάσεις δεδομένων της Ιστοσελίδας, η προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή τους σε οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, μετάφραση, προσαρμογή, ρύθμιση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή, οποιαδήποτε μορφή διανομής ή αντιγραφής, οποιαδήποτε αποκάλυψη, προβολή ή παρουσίαση στο κοινό, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, αποκάλυψη, πώληση, προβολή ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης ή μετατροπής των βάσεων δεδομένων, φόρτωσής τους, αποθήκευσης και εξαγωγής, λήψης, δημοσίευσής τους στο Απαγορεύεται το Διαδίκτυο και οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία και εμπορική εκμετάλλευση.

Οι βάσεις δεδομένων της Ιστοσελίδας προστατεύονται περαιτέρω ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή τους, υπό τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και η επαναχρησιμοποίηση ολόκληρου ή ουσιαστικού μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, ποιοτικά ή ποσοτικά αξιολογημένου, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα.

Απαγορεύεται η επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση σημαντικών τμημάτων του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων. Επιπλέον, απαγορεύεται η αυτοματοποιημένη (μέσω web scraping, web harvesting, web data εξαγωγή κ.λπ.) ή μη αυτόματη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών που περιέχονται στις βάσεις δεδομένων του Ιστότοπου, καθώς και η μαζική/συστηματική λήψη πληροφοριών από την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε χρήση και εκμετάλλευση, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Η νόμιμη περιήγηση στο vlelectronics.gr και η χρήση των υπηρεσιών του, με σεβασμό και αυστηρή τήρηση των Όρων Χρήσης και της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν προσβάλλουν την Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η Εταιρεία χορηγεί σε Επισκέπτες/Χρήστες και Πελάτες άδεια χρήσης του vlelectronics.gr αποκλειστικά για σκοπούς περιήγησης και παραγγελίας των Προϊόντων/Υπηρεσιών της.

Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα επισύρει τις κυρώσεις (αστικές, διοικητικές, ποινικές) που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και υποχρεώνει τον Χρήστη να αποζημιώσει για κάθε θετική ή αρνητική ζημία που υπέστη η Εταιρεία ή τρίτων ως αποτέλεσμα της παράνομης συμπεριφοράς τους. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση του Χρήστη στο vlelectronics.gr, να διαγράψει τον λογαριασμό του και να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που του παραχωρούνται από το νόμο.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Στο vlelectronics.gr ενδέχεται να περιλαμβάνονται διαφημίσεις σε οποιαδήποτε μορφή, όπως banners, links και frames. Σεβόμαστε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών και ενεργούμε με επαγγελματική συνείδηση, τηρώντας τους κώδικες δεοντολογίας που διέπουν τις εμπορικές μας δραστηριότητες, με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών μας μέσω τεχνολογικά προηγμένων υπηρεσιών σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον.

Διατηρώντας υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας, αποστασιοποιούμαστε από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Παρέχουμε στους υποψήφιους πελάτες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας, πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτές και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς και μεμονωμένους όρους συναλλαγών για να τους επιτρέψουμε να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση πριν από την επαφή με την Εταιρεία. Σεβόμενη το απόρρητό σας, η Εταιρεία δεν θα στείλει ποτέ ανεπιθύμητα email ή ηλεκτρονική αλληλογραφία.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Εάν είστε καταναλωτής, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβασή σας με την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, με την επιφύλαξη των καθορισμένων εξαιρέσεων. Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες της άσκησής του, ανατρέξτε στην Πολιτική Επιστροφών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για θέματα λειτουργίας ιστότοπου, υποστήριξης μετά την πώληση και εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνήστε με την Εταιρεία στο info@vlelectronics.gr. Για τυχόν απορίες, απαραίτητες διευκρινίσεις, ερωτήσεις ή ζητήματα σχετικά με τη λειτουργικότητα και τη χρήση του vlelectronics.gr, Προϊόντων, Υπηρεσιών και Όρων Συναλλαγών, μπορείτε να στείλετε email sales@vlelectronics.gr ή να καλέσετε στο +30 2106666812. Η Εταιρεία παραμένει δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, έτοιμος να ακούσει και να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα ή παράπονα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τις Υπηρεσίες, τα Προϊόντα, καθώς και την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Εταιρεία τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας Καταναλωτή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017 – www.et.gr) στις συμβάσεις της με τους Καταναλωτές (B2C).

Τελευταία ενημέρωση των Όρων Χρήσης: 23/03/2023.

×